Bảo mật thông tin

Tất cả các thông tin cá nhân khi được bạn cung cấp để góp ý hoặc gửi bài để ban quản trị xét duyệt và đăng lên website iti.vn thì chúng tôi sẽ đảm bảo tất các các thông tin này đều sẽ được bảo mật tuyệt đối.

  • Mục đích thu thập thông tin:

+ Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng và hoàn thiện hơn về website.

+ Bảo đảm quyền lợi về chiết khấu khi bạn gửi bài để ban quản trị xét duyệt và đăng lên website.

  • Hình thức bảo mật:

+ Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ thể trừ những trường hợp pháp luật đề ra quy định khác.

+ Không sử dụng các thông tin mà chủ thể cung cấp để tiết lộ cho bên thứ ba

+ Nếu trong trường hợp website bị hacker tấn công thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo đến bạn và khắc phục kịp thời.

Những thông tin được iti.vn thể hiện ở trên là hoàn toàn chính xác để đảm bảo khi mọi người cung cấp có thể yên tâm và cũng phần nào đó góp phần tạo dựng nên một hệ thống thông tin phù hợp hơn với tất cả mọi người.